Умови публікації

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Для опублікування статті у науковому журналі «Intermedical journal» № 1/2024 необхідно до 26 березня включно:

  • заповнити довідку про автора;
  • надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску на електронну пошту intermedical@uzhnu.uz.ua

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. 

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism від польської компанії Plagiat.pl.

Вартість публікації

Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Публікаційний внесок становить 700 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Терміни виходу

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті 27 травня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 26 червня 2024 р.