Редакція

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Костенко Євген Якович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3997-2371

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Клітинська Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології післядипломної освіти, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9969-2833

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Андрусишина Ірина Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору з вивчення мікроелементозів відділу гігієнічних досліджень та нормування факторів виробничого середовища, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5827-3384

Брич Валерія Володимирівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри наук про здоров’я, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3741-6002

Воронкова Ольга Сергіївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3380-6871

Гасюк Наталія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6798-9090

Гончарук-Хомин Мирослав Юрійович, доктор філософії зі спеціальності «Стоматологія», завідувач кафедри терапевтичної стоматології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7482-3881

Костенко Світлана Борисівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4590-2863

Кривцова Марина Валеріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри генетики, фізіології рослин та мікробіології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8454-2509

Миронюк Іван Святославович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4203-4447

Мочалов Юрій Олександрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та клінічних дисциплін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5654-1725

Півень Оксана Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу генетики людини, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6468-649X

Погоріляк Рената Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7388-9969

Рахела Карпа (Rahela Carpa), PhD, Dr., лектор кафедри молекулярної біології та біотехнології, Клузький університет імені Бабеша-Бойяї (Universitatea Babeș-Bolyai), Клуж-Напока, Румунія
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8974-1718

Севги Гезичі (Sevgi Gezici), PhD, Dr., доцент, доцент кафедри молекулярної біології, Газантеп університет (Gaziantep Üniversitesi), Турція
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4856-0221

Сесілія Бакалі (Cecilia Bacali), PhD, лектор кафедри протезування, факультет дентальної медицини, Університет медицини та фармації, Клуж Напока, Румунія
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5706-322X

Слабкий Геннадій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри наук про здоров’я, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-7869

Тимошок Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інтерферону та імуномодуляторів, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4207-4492