Мета та завдання

Метою збірника наукових праць «Intermedical journal» є висвітлення сучасних досягнень стоматології та біології, а також актуальних питань громадського здоров'я та їх інтеграція у світовий науковий простір.

Ця мета визначає основні завдання:

- висвітлення результатів наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних спеціалістів в галузях стоматології, біології, громадського здоров'я;

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот;

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вченого звання;

- врахування публікацій при оцінюванні результатів науково-практичної діяльності працівників закладів вищої освіти і наукових установ та лікувально-профілактичних установ МОЗ України.