Редакційна політика

Основні принципи, на яких базується редакційна політика видання «Intermedical journal»:

- об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

- висока вимогливість до якості наукових досліджень;

- подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);

- колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

- доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

- суворе дотримання авторських та суміжних прав.